Martin von Willebrand's Blog

Links to my texts around the web plus some extras.

Archive for April 2011

10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä

with 2 comments

Artikkeli: 10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä

Näkökulma: Artikkelin myytit on valittu ison organisaation ostajan näkökulmasta, joskin myytit ovat tätä yleisempiä.

A. Johdanto

Avoin lähdekoodi tietojärjestelmissä ei ole ihmeellinen tai uusi asia. Avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä on kyse ohjelmistoista, siinä missä suljetun lähdekoodin hyödyntämisessäkin.

Avointa lähdekoodia ei tule kohdella kuin jotain erityistä ilmiötä, sitä tulee kohdella ohjelmistoina. Ohjelmistoja on hyviä ja huonoja ja niiden lisensiointi voi olla yritykselle sopivaa tai epäsopivaa. Tämä soveltuu sekä avoimiin että suljettuihin ohjelmistoihin. Yrityksen tulee katsoa yksittäisiä ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta yrityksen tarkoituksiin. Yrityksen ei yleensä ole järkevää lukittautua yhteen ohjelmistoon tai yhteen lisensiointimalliin.

Ohjelmistoja tulee arvioida samoin kriteerein, olivat ne avoimia tai suljettuja. Arvioinnissa ohjelmiston avoimuus on käyttäjäyritykselle käytännössä aina vain etu, sillä avoimen ohjelmiston arviointi on helpompaa ja lisenssien myöntämä käyttämis-, muuttamis- ja monistamisvapaus on etu. Read the rest of this entry »

Written by Martin von Willebrand

April 27, 2011 at 12:46 pm