Martin von Willebrand's Blog

Links to my texts around the web plus some extras.

Posts Tagged ‘open source compliance

10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä

with 2 comments

Artikkeli: 10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä

Näkökulma: Artikkelin myytit on valittu ison organisaation ostajan näkökulmasta, joskin myytit ovat tätä yleisempiä.

A. Johdanto

Avoin lähdekoodi tietojärjestelmissä ei ole ihmeellinen tai uusi asia. Avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä on kyse ohjelmistoista, siinä missä suljetun lähdekoodin hyödyntämisessäkin.

Avointa lähdekoodia ei tule kohdella kuin jotain erityistä ilmiötä, sitä tulee kohdella ohjelmistoina. Ohjelmistoja on hyviä ja huonoja ja niiden lisensiointi voi olla yritykselle sopivaa tai epäsopivaa. Tämä soveltuu sekä avoimiin että suljettuihin ohjelmistoihin. Yrityksen tulee katsoa yksittäisiä ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta yrityksen tarkoituksiin. Yrityksen ei yleensä ole järkevää lukittautua yhteen ohjelmistoon tai yhteen lisensiointimalliin.

Ohjelmistoja tulee arvioida samoin kriteerein, olivat ne avoimia tai suljettuja. Arvioinnissa ohjelmiston avoimuus on käyttäjäyritykselle käytännössä aina vain etu, sillä avoimen ohjelmiston arviointi on helpompaa ja lisenssien myöntämä käyttämis-, muuttamis- ja monistamisvapaus on etu. Read the rest of this entry »

Written by Martin von Willebrand

April 27, 2011 at 12:46 pm

A Presentation on Validos and Open Source Compliance

leave a comment »

IPRinfo published last year my short writing in Finnish on taking open source into use by businesses. At the same time I presented Validos, an association established to make easier the process of taking open source into use.

I also describe the methodology of Validos, although my and Mikko-Pekka Partanen’s recent article in IFOSSLR is significantly more thorough (and longer) and in English. The recent article is titled Package Review as a Part of Free and Open Source Software Compliance.

IPRinfo is a magazine published by IPR University Center –  a department for IPR studies of a number of Finnish universities.

Written by Martin von Willebrand

July 1, 2010 at 10:28 pm

Presentation at Joensuun Valo 2009

leave a comment »

I was asked to give an overview on open source compliance at Joensuun Valo. The seminar was in Finnish, as was my presentation.

Written by Martin von Willebrand

May 16, 2009 at 1:14 pm